Jesús Moncada

Activitats

Introducció

Els contes de Jesús Moncada tenen una riquesa de recursos estilístics que representen una dificultat important per als nou lectors adults. La ironia, el discurs narratiu i el sentit crític no estant a l’abast dels infants o dels joves que no en tenen coneixements previs i una trajectòria de formació en la lectura i anàlisis de texts. Per tant, sembla impossible introduir en els centres educatius la seva obra.

No obstant això, l’objectiu d’aquest projecte és apropar Jesús Moncada a l’escola; l’escola entesa com a centre educatiu que inclou tots els nivells escolars i totes les situacions d’aprenentatge. L’escola no en el sentit d’una etapa de l’educació dels infants sinó en un sentit més filosòfic: escola d’aprenentatge al llarg de la vida, independentment del moment que s’adquireix els nous coneixements.

Dos han estat els plantejaments en el moment d’enfocar aquesta segona part.

1.- Escriure uns contes diferents, inventats, a partir dels personatges de les seves obres. Activitat que s’inclourà en les pràctiques com una feina a desenvolupar entre les activitats que es posposen als alumnes.

2.- Seleccionar paràgrafs dels contes i adaptar-los amb la finalitat de treballar-los a l’aula amb l’alumnat. 

Les dues propostes han conduït a elaborar unes pautes de treball amb la intenció primordial del projecte: ¿Com fer arribar als infants i als adolescents en edat d’escolarització el món literari i artístic de Jesús Moncada per a conèixer la vila de Mequinensa de la primera meitat del segle XX?

L’estratègia didàctica ha estat confeccionar un esquema de treball, a partir dels paradigmes pedagògics referenciats en la primera part teòrica, sobre textos dels contes.

A causa de la immersió en el seu contingut i a través de les propostes d’activitats, els alumnes tindran un coneixement teòric, pràctic i de creació artística que els prepararan per aprofundir en edat adulta en el món artístic de Moncada.

Els elements que ens serviran de guies per aquesta anàlisi seran aquells que sortiran en els fragments: oficis d’abans, vida al poble vell, el riu, les mines, els viatges, els personatges, etcètera.

Les activitats han estat pensades per a tres nivells de domini de la llengua. Però es poden treballar amb l’alumnat d’Educació Secundària en català; alumnat del final de l’etapa d’Educació Primària.

Cal insistir que són propostes didàctiques per aplicar a l’aula o en qualsevol situació de debat sobre l’obra de Jesús Moncada, com ja s’ha indicat anteriorment. A partir dels textos seleccionats i adaptats i de les activitats és el docent amb la seva experiència i formació qui utilitzarà aquest treball com vulgui. Aquesta mostra representa un punt de partida d’altres propostes didàctiques.

La dinàmica d’aplicació de les pràctiques té un element imprescindible: la motivació del professorat per a treballar amb els contes.

Abans de començar la pràctica  concreta, és necessari que el mestre o la mestra hagin llegit el conte de l’obra original de Jesús Moncada: que el sàpigues explicar de memòria amb les seves paraules i amb l’adaptació i selecció en funció del tipus l’alumnat.

Després contaran la seva versió als seus alumnes —amb les pautes proposades en la primera part teòrica o d’altres que coneixeran—.

Finalment es realitzarà la pràctica amb el text seleccionat vinculat al conte que ja s’ha contat a la classe.

A partir d’aquí, solament queda gaudir amb la pràctica, conèixer com es vivia a Mequinensa del poble vell, i per extensió als pobles en aquella època.

Activitats

Activitats sobre els contes, grup A

Alumnat de nivell avançat de català

Educació Secundària i persones adultes

Llisca per a descobrir totes les activitats

Activitat 1

GUARDEU-VOS DE SOMIAR GENIVES ESDENTEGADES

Tex seleccionat: El cafè de la Granota

Activitat 2

UN BARRIL DE SABÓ

Text seleccionat:El cafè de la Granota

Activitat 3

FUTBOL DE RIBERA

Text seleccionat: El cafè de la Granota

Activitat 4

INFORME PROVISIONAL SOBRE LA CORREGUDA D’ELIES

Text seleccionat: El cafè de la Granota

Activitat 5

GUARDEU-VOS DE SOMIAR GENIVES ESDENTEGADES 2

Text seleccionat: El cafè de la Granota

Activitat 6

RIADA

Text seleccionat: Històries de la mà esquerra

Activitats sobre els contes, grup B

Alumnat de primer nivell de català

Tercer cicle d’Educació Primària.

Llisca per a descobrir totes les activitats

Activitat 1

GUARDEU-VOS DE SOMIAR GENIVES ESDENTEGADES

Text seleccionat: El cafè de la Granota

Activitat 2

UN BARRIL DE SABÓ

Text seleccionat: El cafè de la Granota

Activitat 3

FUTBOL DE RIBERA

Text seleccionat: El cafè de la Granota

Activitat 4

INFORME PROVISIONAL SOBRE LA CORREGUDA D’ELIES

Text seleccionat: El cafè de la Granota

Activitat 5

GUARDEU-VOS DE SOMIAR GENIVES ESDENTEGADES 2

Text seleccionat: El cafè de la Granota

Activitat 6

RIADA

Text seleccionat: Històries de la mà esquerra

realiTza les activiTATS

Activitats sobre art

A pesar que les possibilitats són infinites, s’ofereix a continuació una bateria de possibles preguntes o intervencions que ens permeten aproximar-nos a una obra d’art i la seva relació amb el context, contingut, i moment en què va ser creada.

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Departamento de Educación, Cultura y Deporte

Parque Empresarial Dinamiza (Recinto Expo)
Avenida de Ranillas, 5D - 2ª planta
50018 Zaragoza
Tfno: 976 71 54 65