Realitza les activitats a prop de Jesús moncada

Activitat 6

Grup A

Text

Riada

Text seleccionat: Històries de la mà esquerra[1]

El riu havia començat a créixer a mitjanit, i a la clarejada, quan vaig despertar-me, ja el vaig sentir que roncava igual que un feram. Em va entrar un neguit que no em deixava aclucar l’ull. Aquell matí havíem d’emprendre viatge cap a Móra i el llaüt, amb una bona càrrega de vint tones de lignit, estava preparat al moll des de la tarda abans. Una hora més tard vaig sentir que la meva dona baixava del llit.

—Ha pujat molt —va dir-me després de donar una ullada al riu per la finestra—. Vols dir que us aviareu?

Vaig remugar que no ho sabia, però qualsevol que conegués una mica l’oncle Gòdia, el nostre patró, podria assegurar sense espifiar-la que, encara que s’ajuntés el cel amb la terra, el vell soltaria amarres. No hi havia millor patró en tota la ribera i coneixia el riu més bé que Déu, però era més tossut que una mula. Jo ho sabia prou bé! Encara no m’afaitava —i els anys que vaig tardar— ja navegava de minyó en el seu llaüt.

Gòdia venia de família de llaüters i s’havia criat per aquella ribera amb la gent d’ofici; en aquell temps encara no eren utilitzades les bèsties per remolcar els llaüts riu amunt i els homes es deixaven la pell per les vores de l’Ebre a força d’estirar la sirga. Dels joves deia que tenien la sang aigualida i el cervell de granota. A mi, no sé perquè, em tenia simpatia i es va entestar a fer-me un home de riu com cal; i a fe del dimoni que no em va quedar altre remei que ser-ho! A força de clatellades vaig aprendre l’ofici i a cada estossinada seguia la lliçó: “El riu, Manel —em deia entre altres coses—, és com un camí cobert, tot planet pel damunt, però ple de trencacolls per sota i cal conèixer-lo pam a pam, perquè si bades et fotrà la càrrega, els llaüt i els ossos.

            Ara, el vell és al clot i cada vegada que en parlo se’m fa un nus a la gola, però el matí d’aquella riada, l’hauria volgut ablanir a cops de rem!

            La dona em va preparar la cistella amb el recapte i vaig baixar a poc a poc al moll. L’Ebre tenia el color de la terra i rosegava la vora igual que una bèstia fura. Els llaüts es gronxaven i les amarres, tibants, semblava que anaven a petar d’un moment a l’altre.

            —Això encara anirà de pujada— comentava Sergi, un patró, enmig d’un grup de llaüters—. Es veu que per la banda de Saragossa fot uns aiguats de cosco!

            —Les pluges de la tardor!

            —Avui no podrem soltar-nos.

            —Bé, farem festa!

            A l’altra punta del poble, riu avall, l’aigua clara del Segre, frenada pel corrent fangós de l’Ebre, feia torna i cobria gleres i mitjanes; els gatells i els xops semblava que suraven sobre una bassa.

            L’oncle Gòdia encara no havia baixat al moll, i jo, després de donar una ullada al llaüt, vaig anar a les quadres. Allí vaig trobar els altres dos peons. Segarra donava el pinso a la Baldana, la nostra mula; Moles, assegut en un sac de palla, feia cigarreta. El bram del riu tenia inquietes les bèsties, que clavaven potades a terra i estiraven els ramals.

            —Voleu dir que farem viatge? Ja veus de quina manera baixa, el riu. Té, fuma.

            Em va allargar tabac i paper i vaig seure a tocar d’ell.

            —Jo tinc por de la riada —va replicar Sagarra—.

            —Tant de bo que ens aviem!

            —El vell ja és al moll. Aquesta que lladra és la Lira.

            Vaig eixir. L’oncle Gòdia, amb la cistella penjada al braç, més dret que un fus i amb les mans embotides a la faixa, fitava el riu en silenci. Cada vegada que el veia mirar l’aigua d’aquella manera, em feia l’efecte que el vell i el riu parlaven. Aleshores, la gossa Lira, quieta al costat de l’amo, no parava de bordar i dreçava les orelles…

Moncada, Jesús: Contes. O.c., pp. 63-66.

Realitza les activitats

Comprensió del text

Aquest text requereix informació prèvia sobre el sistema de navegació per l’Ebre amb els llaüts i les maniobres dels peons, funcions del patró, etcètera.

  Pla de discussió

  4.1.- EL RELAT I EL TÍTOL. Començarem fent preguntes:

    • Què és allò que més t’ha interessat?
    • Quin títol posaries a la narració?

  Cadascú exposa allò que li sembla més emotiu. Primer s’escoltaran les aportacions del grup i el professor o la professora tindran una sèrie de qüestions per a fer pensar sobre:

    • Descripcions del llaüt.
    • Maniobres per amarrar la nau.

  Els alumnes poden contar anècdotes conegudes sobre la navegació.

  4.2.- ELS PERSONATGES. Com sempre es comença fent preguntes:

    • Quins són els personatges que surten en la història?
    • Com és el seu aspecte físic?
    • Com imagines que vesteixen?
    • Quina edat deuen tenir?

  4.3.- ELEMENTS DESTACATS

    • El llaüt
    • El patró
    • Els peons
    • La mula
    • La gossa

  Descripció. La primera escena i la reunió dels peons a la quadra.

  Observació i expressió. Expressar de manera oral els elements que han sorgit en la descripció.

  Dimensió espacial. És important tenir clares les coordenades espacials i temporals.

    • Quan temps tardaria en començar la tronada?
    • Com eren els rius?
    • Quin frenava la corrent de l’altre?

  Dimensió temporal

    • Quina hora seria quan es va despertar Manel?
    • Quin oratge feia?

  Educació emocional

    • Com se sentia el patró?
    • I els peons?
    • La gossa estava nerviosa?
    • Tenia por?

  Creació literària

  5.1.- ACTIVITATS SOBRE EL LLENGUATGE

  Lèxic, vocabulari, definicions, sinonímia

  • Clarejada
  • Neguit
  • Aviareu
  • Sense espifiar-la
  • La gent d’ofici
  • Es deixaven la pell
  • Estossinada
  • Gleres i mitjanes

  Recursos estilístics

  • Roncava igual que un feram
  • Donar una ullada al riu per la finestra
  • Tenien la sang aigualida i el cervell de granota
  • Fer-me un home de riu com cal; i a fe del dimoni
  • El vell és al clot
  • Fot uns aiguats de cosco
  • Més dret que un fus
  • Em feia l’efecte que el vell i el riu parlaven

  5.2.- EXPRESSIÓ ORAL

  • Reproduir de forma oral els diàlegs.
  • Comentar la situació de navegar pel riu amb els llaüts.
  • D’altres.

  5.3.- EXPRESSIÓ ESCRITA

  • Escriure les converses.
  • Narració sobre les dificultats dels patrons i peons de les naus en els seus viatges pel riu.

  Buscar un final al text.

    Expressió artística

    6.1.- PLÀSTICA

    • Buscar en l’obra artística de Jesús Moncada aquelles obres relacionades amb el conte.
    • Buscar i analitzar en les obres d’art de la història de la humanitat.
    • Preparar un mural amb les fotografies de llaüts i sobre la navegació.

    6.2.- MÚSICA

    • Quina música és adient per una situació com la del text.
    • Música per a l’emoció de temor.