Realitza les activitats a prop de Jesús moncada

Activitat 4

Grup A

Text

Sobre la correguda d’Elies

Text seleccionat: El Cafè de la Granota[1]

El cronista, habitualment meticulós, encara no ha pogut establir l’hora exacta del començament d’aquesta història; és a dir, en quin moment precís l’Elies Santapau va eixir d’escopetada de casa seva, al cap de dalt de la costera del Forn, i va iniciar la correguda desenfrenada i memorable a través de la vila que deixà esbalaïts els veïns que la presenciaren.

En aquell moment, Víctor Cardona, el ferrer, es trobava a la porta del seu taller ocupat a desclavar una ferradura malmesa a la Florida, la somera de Juliet de Peris, i assegura que eren tres quarts de nou del matí, en aquell instant acabava de veure l’hora al rellotge del campanar. Juliet, que sostenia el rem a la bèstia, inquieta i recelosa de sentir-se l’estrebada de les tenalles a l’unglot, afirma que eren tres quarts i cinc, basant-se també en el rellotge de la torre. Ara bé, el forner, enfeinat aleshores a descarregar una carretada de sacs de farina a la porta de la fleca, davant mateix de la ferreria, i que així mateix acabava de veure l’hora al campanar, jura que amb prou feines faltaven dotze minuts per a les nou.

Era un vint-i-tres de juliol, dimarts, i feia una calor de torradora. Els vellets del cafè de Silveri, encara no s’han posat d’acord a l’hora d’escatir si aquell dia bufava el cerç o la garbinada, qüestió de primera categoria i amb influència sobre la velocitat del corredor.

Ara bé, Elies en donar la volta pel cantó de la rectoria, va atropellar el Jaume Vilanova, que aleshores acabava d’escombrar la vorera de la seva botiga —espardenyes, avarques, sabates de mudar i es disposava a ruixar el carrer amb una regadora per atenuar l’ardorada de la terra.

La vella Antònia, que venia fruita i verdures a la cantonada de la plaça de l’Església amb el carrer Major va tenir el pressentiment que passava alguna cosa greu.

El gos del baster, un cadell enjogassat i tafaner, va trobar el corredor d’allò més interessant; el va acaçar lladrucant de cap a cap de la plaça, on el dia de mercat acoloria els porxos amb parades de roba, peix i aviram, fins que, avorrit, abandonà la persecució, es dedicà a tafanejar les gàbies i va engegar el cloqueig poca-solta de les gallines, mentre l’Elies es perdia pel carreró de les Ànimes.

La trajectòria de l’Elies no pot ser més clara. Si unim amb una ratlla els punts que ocupaven els diversos testimonis que hem citat, veurem que el corredor va seguir el camí més curt possible de casa seva al cafè de Silveri, d’on surten els autocars de línia que fan cap a Lleida. Pere Torres, àlies els Tisores, sastre d’ofici els dies feiners, i contrabaix, els diumenges i festius, de l’orquestra de la vila, la Melodia Club, volia reconstruir la correguda de l’Elies en l’últim trajecte, però es va trepitjar els cordons de les sabates i va anar de cap contra una font pública.

Quan al motiu que va impulsar l’Elies a córrer d’una manera tan extraordinària, clourem aquest informe provisional amb el testimoni de l’ordinari de Lleida, a qui un Elies sufocat i exhaust va explicar, a la porta del cafè de Silveri, tocant l’autocar de línia engegat i a punt de marxar.

Moncada, Jesús: Contes. O.c., pp. 227-233.

Realitza les activitats

Comprensió del text

Preguntes sobre el text: Paraules difícils. Conceptes a aclarir.

  Pla de discussió

  4.1.- EL RELAT I EL TÍTOL. Començarem fent preguntes:

  • Què és allò que més t’ha interessat?
  • Quin títol posaries a la narració?

  Cadascú exposa allò que li sembla més emotiu. Primer s’escoltaran les aportacions del grup i el professor o la professora tindran una sèrie de qüestions per a fer pensar sobre:

  • Descripció del trajecte d’Elies.
  • Les opinions sobre l’hora precisa.
  • L’actitud d’Elies Santapau.
  • L’ambient en els carrers.
  • A partir d’aquí els alumnes conten les seves vivències personals:

  4.2.- ELS PERSONATGES. Com sempre es comença fent preguntes:

  • Quins són els personatges que surten en la història?
  • Com és el seu aspecte físic?
  • Com imagines que vesteixen?
  • Actituds i sentiments dels personatges.

  4.3.- ELEMENTS DESTACATS. En aquest relat els elements estan relacionats amb els oficis els personatges.

  • Víctor Cardona, el ferrer.
  • Jaume Vilanova, el botiguer.
  • La vella Antònia que venia fruita i verdures.
  • Pere Torres, el sastre.
  • El baster

   Descripció. Sobre el recorregut, les persones, els oficis.

  Observació i expressió. Expressar de manera oral els elements que han sorgit en la descripció.

  Dimensió espacial. És important tenir clares les coordenades espacials: recorregut des de casa fins a la parada de l’autocar.

  Dimensió temporal

  • Quant temps va tardar a fer el recorregut?
  • Quantes persones el van veure?
  • Penses que hi ha uns oficis més importants que altres?
  • Feia fred o calor?

  Educació emocional

  • L’Elies estava preocupat?
  • Estava content?
  • Tenia por?
  • Per què corria tant?

   Creació literària

   5.1.- ACTIVITATS SOBRE EL LLENGUATGE

   5.1.1.-Lèxic, vocabulari, definicions, sinonímia

   • Meticulós
   • Esbalaïts
   • El rem
   • La fleca
   • Escatir
   • La rectoria
   • Avarques
   • Ruixar
   • L’ardorada
   • Pressentiment
   • Àlies
   • L’ordinari

   5.1.2.- Recursos estilístics

   Es farà una anàlisi de les frases poètiques i metafòriques amb la finalitat d’aprofundir en la literatura de Moncada, adquirir més coneixements per valorar la seva creativitat i desenvolupar el sentit estètic i la creativitat. Aquí tenen cabuda totes les activitats que el professorat coneix sobre com treballar el llenguatge. Es presenta un exemple.

   • Va eixir d’escopetada de casa
   • Al cap de dalt de la costera del forn
   • Recelosa de sentir-se l’estrebada de les tenalles a l’unglot
   • Amb prou feines
   • Un cadell enjogassat i tafaner
   • Va engegar el cloqueig poca-solta de les gallines,
   • Un Elies sufocat i exhaust

   5.2.- EXPRESSIÓ ORAL

   • Establir un diàleg sobre les possibles opinions de les persones que veien córrer a Elies.
   • Parlar sobre els diferents oficis antics i actuals.
   • Opinar sobre el motiu que l’impulsava a córrer.

   5.3.- EXPRESSIÓ ESCRITA

   Aquest relat és adient per escriure finals diferents en funció de la imaginació de cada alumne. Es pot redactar un final consensuat col·lectiu.

      Expressió artística

      6.1.- PLÀSTICA

      • Dibuixar en un mural el plànol amb els carrers.
      • Ubicar els personatges amb l’establiment on treballen.
      • Buscar element diferenciats de cada ofici.
      • Buscar en l’obra artística de Jesús Moncada aquelles obres relacionades amb el conte: carrers, persones i oficis.
      • Buscar i analitzar en les obres d’art de la història de la humanitat.
      • Hi posarem exemples.

      6.2.- MÚSICA

      • Música per a l’emoció de la preocupació.
      • Música relacionada amb el fet de córrer.