Realitza les activitats a prop de Jesús moncada

Activitat 4

Grup B

Text

Sobre la correguda d’Elies

Text seleccionat: El Cafè de la Granota

Aquesta història va ocórrer fa temps però és difícil conèixer l’hora exacta que el protagonista, l’Elies Santapau, va sortir de casa seva, en la part alta del carrer del Forn, i va iniciar la correguda desenfrenada i memorable a través de la vila.

En aquell moment, Víctor Cardona, el ferrer, es trobava a la porta del seu taller ocupat a desclavar una ferradura malmesa a la Florida, la somera de Juliet de Peris, i assegura que eren tres quarts de nou del matí, en aquell instant acabava de veure l’hora al rellotge del campanar. Juliet, afirma que eren tres quarts i cinc, basant-se també en el rellotge de la torre. El forner, enfeinat aleshores a descarregar una carretada de sacs de farina a la porta del forn, davant mateix de la ferreria, jura que  faltaven dotze minuts per a les nou.

Era un vint-i-tres de juliol, dimarts, i feia molta calor. Elies en donar la volta pel cantó de la vicaria, va atropellar el Jaume Vilanova, que acabava d’escombrar la vorera de la seva botiga —espardenyes i sabates de mudar i es disposava a refrescar el carrer amb una regadora.

La vella Antònia, que venia fruita i verdures a la cantonada de la plaça de l’Església amb el carrer Major va pensar que passava alguna cosa greu.

El gos del baster el va perseguir bordantper la plaça, on era el dia de mercat amb parades de roba, peix i gallines, fins que, avorrit, abandonà la persecució mentre l’Elies es perdia pel carreró de les Ànimes.

La trajectòria de l’Elies no pot ser més clara. Si unim amb una ratlla els punts que ocupaven els diversos testimonis que hem citat, veurem que el corredor va seguir el camí més curt possible de casa seva al cafè de Silveri, d’on surten els autocars de línia que fan cap a Lleida.

Pere Torres, de sobrenom el Tisores, sastre d’ofici els dies feiners, i contrabaix, els diumenges i festius, de l’orquestra de la vila, la Melodia Club, volia reconstruir la correguda de l’Elies en l’últim trajecte, però es va trepitjar els cordons de les sabates i va anar de cap contra una font pública.

Quan al motiu que va impulsar l’Elies a córrer d’una manera tan extraordinària, podem concloure que quan l’autocar de línia estava engegat i a punt de marxar, alguna cosa important li va dir al conductor.

Realitza les activitats

Comprensió del text

Preguntes sobre el text: Paraules difícils. Conceptes a aclarir.

  Pla de discussió

  4.1.- EL RELAT I EL TÍTOL. Començarem fent preguntes:

      • Què és allò que més t’ha interessat?
      • Quin títol posaries a la narració?

  Cadascú exposa allò que li sembla més emotiu. Primer s’escoltaran les aportacions del grup i el professor o la professora tindran una sèrie de qüestions per a fer pensar sobre:

      • Descripció del trajecte d’Elies.
      • Les opinions sobre l’hora precisa.
      • L’actitud d’Elies Santapau.
      • L’ambient en els carrers.
      • A partir d’aquí els alumnes conten les seves vivències personals.

  4.2.- ELS PERSONATGES. Com sempre es comença fent preguntes:

      • Quins són els personatges que surten en la història?
      • Com és el seu aspecte físic?
      • Com imagines que vesteixen?
      • Actituds i sentiments dels personatges.

  4.3.- ELEMENTS DESTACATS. En aquest relat els elements estan relacionats amb els oficis els personatges.

      • Víctor Cardona, el ferrer.
      • Jaume Vilanova, el botiguer.
      • La vella Antònia que venia fruita i verdures.
      • Pere Torres, el sastre.
      • El baster

  Descripció. Sobre el recorregut, les persones, els oficis.

  Observació i expressió. Expressar de manera oral els elements que han sorgit en la descripció.

  Dimensió espacial. És important tenir clares les coordenades espacials: recorregut des de casa fins a la parada de l’autocar.

  Dimensió temporal

      • Quant de temps va tardar a fer el recorregut?
      • Quantes persones el van veure?
      • Penses que hi ha uns oficis més importants que altres?
      • Feia fred o calor?

  Educació emocional

      • L’Elies estava preocupat?
      • Estava content?
      • Tenia por?
      • Per què corria tant?

  Creació literària

  5.1.- EXPRESSIÓ ORAL

  • Establir un diàleg sobre les possibles opinions de les persones que veien córrer a Elies.
  • Parlar sobre els diferents oficis antics i actuals.
  • Opinar sobre el motiu que l’impulsava a córrer.

  5.2.- EXPRESSIÓ ESCRITA

  Aquest relat és adient per escriure finals diferents en funció de la imaginació de cada alumne. Es pot redactar un final conssensuat col·lectiu.

     Expressió artística

     6.1.- PLÀSTICA

     • Dibuixar en un mural el plànol amb els carrers.
     • Ubicar els personatges amb l’establiment on treballen.
     • Buscar element diferenciats de cada ofici.
     • Buscar en l’obra artística de Jesús Moncada aquelles obres relacionades amb el conte: carrers, persones i oficis.
     • Buscar i analitzar en les obres d’art de la història de la humanitat.
     • Hi posarem exemples.

     6.2.- MÚSICA.

     • Música per a l’emoció de la preocupació.
     • Música relacionada amb el fet de córrer.