Activitats sobre art

Com aproximar-nos a una obra d’art

Aquestes activitats s’han realitzat amb la col·laboració de Maite Sbert Rosselló,

antiga mestra del CEIP Es Pont de Palma de Mallorca.

Tot i que les possibilitats són infinites, oferim a continuació una bateria de possibles preguntes o intervencions que ens permeten aproximar-nos a una obra d’art i la seva relació amb el context, contingut, i moment en què va ser creada. 

1.- Sobre el que sentim

 • Què ens suggereix?
 • A què ens recorda?
 • Què ens provoca?
 • Ens agrada o no? Per què?
 • Què ens fa sentir?
 • Te l’enduries a casa? Per què?
 • On la posaries?
 • A quin lloc d’aquesta obra t’agradaria estar? Com et col·locaries?
 • Com et sembla que podria continuar aquesta obra?

2.- Sobre els aspectes formals (color, textura, forma, composició: simetries, ordre-desordre…)

 • Quins colors hi ha?
 • Quin color/s predomina/en?
 • Tonalitats?
 • Té llum o no?
 • La llum, és artificial o natural?
 • És de dia o de nit?
 • D’on ve la llum?
 • Què la produeix?
 • Hi ha reflexes?
 • Com són les línies?
 • Són línies marcades o difuminades?
 • Les figures són planes o no?
 • Hi ha figures geomètriques o figures irregulars?
 • Hi ha formes volumètriques?
 • Podem reconèixer o identificar les figures?
 • Podem dir és…, o hem de dir em sembla, podria ser…?
 • En cas que hi hagi figures: on estan situades? Prop, lluny…?
 • És un espai interior o exterior?
 • Podem xerrar de profunditat, distància?
 • Hi ha moviment? En què ho notes?
 • La composició, és molt plena, buida, equilibrada…
 • Com estan col·locats els elements i per què?
 • Quina tècnica, materials, eines penses que ha emprat per fer l’obra?

3.- sobre el tema

 • Hi ha un tema evident? Quin et sembla que és?
 • És important per a tu?
 • Hem vist altres obres amb aquest tema?
 • Que devia voler representar, comunicar o expressar amb aquest tema?
 • Per què creus que va fer això?
 • Quin títol penseu que té?
 • Quin títol li posaríem nosaltres?

4.- Sobre el context: l’artista i l’època

 • Qui penseu que l’ha pintat / esculpit / construït…?
 • Coneixem altres obres d’aquest artista?
 • Com definiríeu la seva manera de pintar, esculpir, construir…
 • Quan creus que l’ha fet?
 • Tots devien pintar així a la seva època?
 • Què penseu que l’interessava representar, comunicar, criticar…?
 • Devia ser important aquest tema o aquella manera de pintar a aquell moment? Per què? I ara?
 • Coneixem altres pintors amb temes semblants de la mateixa època?
 • Amb què podem relacionar aquesta obra?, amb altres obres?, amb una història, pel·lícula, cançó, idea…
 • Quines coses ens interessa saber de l’obra, l’artista, el moment….?

5.- Sobre els aspectes formals, tècnics i de contingut, es poden formular totes aquelles preguntes relatives a cercar les intencions de tria i organitzatives de l’autor en funció de la cosa personal i  social

 • Per què ha col·locat aquesta figura al centre?, o Per què està més davant?
 • Per què ha elegit tons vermells i no blaus?
 • Per què sols està il·luminada una part?
 • Per què ha triat el ferro i no la fusta?
 • Per què els contorns estan difuminats i no marcats?
 • Per què no pinta de forma naturalista?

Llistat d’obres

L’objectiu és apropar l’art a l’alumnat a través dels contes de Jesús Moncada. La selecció inclou corrents artístiques diferents per evidenciar les diverses concrecions de les idees segons les èpoques i els artistes. Aquesta selecció és només orientativa, un possible suggeriment que cada mestre durà a terme segons la iniciativa i característiques del seu grup. S’han seleccionat elements destacats dels contes —que s’han treballat en les activitats— i es presenta un exemple de relació amb obres d’art.

 Preguntes genèriques com a guia per a totes les obres:

 A) Preguntes sobre el quadre.

 1. B) Preguntes de relació entre les obres i els texts.

 

 • Perquè penseu que us presento aquesta obra?
 • Quin títol li posaríeu a l’obra?
 • De quines coses podríem parlar mirant aquesta obra?
 • Creus que aquesta obra podria servir per il·lustrar aquest fragment?
 • Per què?Quines relacions hi trobes entre l’obra i el text?
 • Quines paraules del text serveixen x explicar alguna cosa d’aquesta obra?
 • Si haguessis de representar la idea de riu/autobús/poble… Quins elements utilitzaries tu?
 • Amb quins materials ho faries?
 • Donar la possibilitat que cadascú ho concreti amb una producció artística personal.

Barques

Barques de pesca

Joaquim Sorolla

Barques a la platja

Vincent Van Gogh

Rellotge

La persistència de la memòria

Salvador Dalí

Horloge du vent

Joan Miró

Autobús

El camió

Frida Kahlo

Cavall de cartó

Jean Monet on his Hobby Horse

Claude Monet

El petit genet

Johann Matthias Ranftl

Petit cavall blau

Franz Marc

Paisatge amb tempesta

La tempesta

Giorgio o Zorzi da Castelfranco

Tempesta de neu sobre la mar

William Turner                                 

 La tempesta

Rembrandt Harmenszoon van Rijn

Miners

Miners

Ernest Descals

Partit de futbol

Dinamisme d’un jugador de futbol

Umberto Boccioni

Les futbolistes

Ángel Zárraga

Jugadors de futbol

Nicolás-de-Stael

Escenes de cafès

Escena en un bar

Spennymoor    

Casino Cadaqués

Ernest Descals

Bar del Folies Bergère

Edouard Manet

Highthawks

Edwars Hopper

Shop Suey

Edward Hopper

Carrers, pobles i teulades

Collioure i els terrats vermells

Henri Martin

Teulades de la plaça

Manuel Plaza

Paisatge d’estiu de 1909

V. Kandinsky

Mequinensa

Miguel Ibarz

Sense títol

Jesús Moncada