Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA

ALCOVER, Carme: “El idilio y la ciudad provinciana en ‘La galeria de les estàtues’ de Jesús Moncada”. ROLDE, Revista de Cultura Aragonesa. Prensas de la Universidad de Zaragoza. Número 91-92, pp. 52-63, 2000.

ALCOVER, Carme: “Homenatge a Jesús Moncada, l’últim llaüter de l’Ebre. Clarín, Flaubert, Moncada, fabuladores de lo idílico”. ROLDE, Revista de Cultura Aragonesa. Prensas de la Universidad de Zaragoza. Número 113, pp. 30-41, 2005.

ALCOVER I PONS, Carme y Artur Quintana i Font: Plans reguladors d’ensenyament de l’aragonès i el català a l’Aragó. ROLDE de Estudios Aragoneses. Gobierno de Aragón. Zaragoza, 2000, p. 5.

ARGONÉS, Gloria, Eulàlia Bosch, Montserrat Escoda i d’altres: Filosofia en la escuela. La práctica de pensar en las aulas. Ed. Graó. Barcelona, 2005.

BATJÍN, Mijail: Teoría y estética de la novela. Semionología, Madrid, Taurus, 1989.

BADA PANILLO, José R. (1990): El debat del català a l’Aragó (1983-1987). Associació Cultural del Matarranya, Centre d’Estudis del Baix Cinca, Associació de Consells Locals de la Franja. La Gabella, 1.

BETTELHEIM, Bruno: Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Traducción de Silvia Furió. Edt. Crítica. Barcelona, 1980, 4ª edición.

BIOSCA, Mercè y Emilio Bayo: Guía de lectura de Jesús Moncada. Ed. La Magrana. Barcelona, 1991.

BIOSCA, Mercè i d’altres: Aportacios de Jesús Moncada a la fraseología catalana. Volum I.

BRYANT, Sara Cone: El arte de contar cuentos. 17ª edición: Quinta edición en Biblària. Barcelona. 1995.

ELIADE, Mircea: Mito i realidad. Labor. Barcelona, 1978.

ESPINAL, Mª Teresa: Diccionari de sinònims de frases fetes. Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions. Publicacions de la Universitat de València. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona, 2004.

FARRÉ, Laura: L’estil literari de Jesús Moncada a Estremida memòria. Entre el català normatiu i la llengua de Mequinensa. Ed. Gara d’Edizions, Zaragoza, 2019.

FERREIRO, E. y A. Teberosky (1979): Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño. Mèxic, Siglo XXI.

FORTÚN, Elena: El arte de contar cuentos a los niños. Ed. Espuela de Plata, Sevilla, 2003.

LIPMAN, Matthew, A. M. Sharp y F. S. Oskanyan: Filosofia a l’escola. Barcelona; Eumo /IREF, 1991.

LIPMAN, Matthew: La filosofía en el aula. Ed. de La Torre, Madrid, 1992.

LIPMAN, Matthew: Pensamiento complejo y educación. Ed. de La Torre, Madrid, 1997.

MONCADA, Jesús: Cabòries estivals.

MONCADA, Jesús: Calaveras atónitas. Ed. Xordica.

MONCADA, Jesús: Camí de sirga.

MONCADA, Jesús: Cierzo y bochorno. Gobierno de Aragón. 2005.

MONCADA, Jesús: Contes. Ed. 62, Labutxaca. Barcelona. 2010.

MONCADA, Jesús: Estrèmida memòria (Amb els dibuixos originals de l’autor). Ed. PRAMES. Col. As tres Serols-Las Tres Sorores-Les tres Sorors. Zaragoza, 2012.

MONCADA, Jesús: Històries de la mà esquerra.

MONCADA, Jesús: L’univers visual. Llapis, tinta i oli. El universo visual. Lápiz, tinta y óleo. Ed. PRAMES. Col. As tres Serols-Las Tres Sorores-Les tres Sorors. Zaragoza, 2012.

MONCADA, Jesús: La galeria de les estàtues.

MONCADA, Jesús: El Cafè de la Granota. Cinc relats. Adaptació d’Elisenda Galobardes i Tuneu. Ctalà fácil 18. Eumo Editorial. Universitat de Barcelona. 2012.

MONCADA MONCADA, Josep: Mequinenza: villa, agua y gentes. PRAMES, 2013.

MORET, Hèctor: Indagacions sobre la llengua i la literatura catalanes a l’Aragó. Associació Cultural del Matarranya. Institut d’Estudis del Baix Cinca, 1998.

MORET, Hèctor: “La llengua literària en els escriptors aragonesos d’expressió catalana”. ROLDE, Revista de Cultura Aragonesa. Prensas de la Universidad de Zaragoza. Número 70,1994.

MORET, Hèctor: “La recepción aragonesa de la obra de Jesús Moncada”. ROLDE, Revista de Cultura Aragonesa. Prensas de la Universidad de Zaragoza. Número 105-106, pp. 56-69, 2003.

MORET, Hèctor: “Visions de l’Aragó catalanòfon en els escriptors catalans”. ROLDE, Revista de Cultura Aragonesa. Prensas de la Universidad de Zaragoza. Número 73, 1995.

MORET, Hèctor B.: Camp clos/Campo cercado. Prensas Universitarias de Zaragoza. Zaragoza, 2006.

NAGORE LAÍN, Francho: Os territorios lingüísticos en Aragón. ROLDE. Gobierno de Aragón. Zaragoza, 2001.

PUIG, Irene de: Conta’m. Grup IREF (Innovació i Recerca per l’Ensenyament de la Filosofía). Barcelona, 1999.

PUIG, Irene de: Contes per pensar. Edicions Destino. Barcelona, 2003.

PUIG, Irene de: Persensar. Percebre, sentir, i pensar. Uemo editorial. Universitat de Girona. Grup IREF. Vic, 2003.

PUIG, Irene de: Tot pensant. Uemo editorial. Universitat de Girona. Grup IREF. Vic, 2011.

QUINTANA, Artur: La nostra llengua. Gramàtica de llengua catalana. Diputación General de Aragón. Col. Pa de casa 3, 1984.

QUINTANA, Artur: La Vall de Balat. Memòria d’Aragó 1948-2017. ROLDE de Estudios Aragoneses. Zaragoza, 2018.

SASOT, Mario: “Jesús Moncada: A la recerca de la infància secrestada”. Acompañado de un texto del propio Moncada (“Aniversari”). ROLDE, Revista de Cultura Aragonesa. Prensas de la Universidad de Zaragoza. Número 60, p p. 14-25, 1992.

SBERT ROSSELLÓ, Maite: El meu nom… El meu món. Ed. Inrevés. Col·lecció Portocolom. Palma de Mallorca, 2010. Amb el suport del Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Cultura. Direcció General d’Innovació i de Formació del Professorat.

SBERT, Maite i Cati: La mirada de la libélula. Bibissalem (Mallorca). Disset Edició (2017).

SISTAC, R.: “Una llengua de luxe”. Serra d’Or. Barcelona, 2005, pp. 41-44.

TEBEROSKY, A.: Psicopedagogia del llenguatge escrit. Barcelona. Publicacions de l’Institut Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona, 1987.

VV. AA.: Gran Enciclopedia Aragonesa. El Periódico de Aragón. Versión web. Última actualitzación el 8/04/2011.

VV. AA.: Grup IREF i Comissió europea: Conte contat… Narrativa i comprensió. Barcelona, 2000.

BIBLIOGRAFIA VINCULADA

ALCOVER, A. M.ª y F. de B. Moll: Diccionari Català-Valencià-Balear, Palma de Mallorca, 1930-1962.

ALVAR, M.: “Léxico aragonés del ALC”. A.F.A., viii-ix, pp. 211-238.

COROMINES, J.: Estudis de toponímia catalana. Barcelona, 1965-1970.

ESPLUGA, Josep L. y Arantxa Capdevilla: Franja, frontera i llengua. 1995.

GALÁN, Josep y Héctor Moret: Estudi descriptiu de la llengua de Fraga. 1995.

GRIERA, A.: Atlas Lingüístic de Catalunya. Barcelona, 1923-1964.

GRIERA, A.: La frontera catalanoaragonesa. Barcelona, 1914.

HAENSCH, G.: “Las hablas de la alta Ribagorza”. A.F.A., x-xi, pp. 57-193.

HUGUET, Ángel: El coneixement lingüistic dels escolars de la Franja. 1995.

MARTÍN ZORRAQUINO, María Antònia et al.: Estudio sociolingüístico de la Franja Oriental de Aragón. 1995.

MARTÍNEZ FERRER, Juan: Bilingüismo y Enseñanza en Aragón. Edizions de l´Astral, Zaragoza, 1995.

MENÉNDEZ PIDAL, R.: “Sobre las vocales e y o breves en los nombres toponímicos”. R.F.E., 1918, pp. 225 ss.

MOLL, F. de B.: La flexió verbal en els dialectes catalans. Barcelona, 1928.

MORET, Hèctor y Mario Sasot: Aproximació descriptiva a la llengua de Saidí. 1996.

MORET, Hèctor: Sobre la llengua de Mequinensa. Fraga, Institut d´Estudis del Baix Cinca, 1994.

NAVARRO GÓMEZ, Pere: Els parlars de la Terra Alta. 1996.

QUINTANA I FONT, Artur: El parlar de la Codonyera. Barcelona, 1973.

QUINTANA I FONT, Artur: El parlar de la Codonyera. 1994.

QUINTANA I FONT, Artur et altres: Bllat colrat. Literatura popular catalana de la Ribagorça, la Llitera i el Baix Cinca. Huesca-Lérida. Instituto de Estudios Altoaragoneses-Institut d´Estudis del Baix Cinca-Institut d´Estudis Lleidetans, 1997.

RAFEL, J.: “Áreas léxicas en una encrucijada lingüística”. R.F.E., lvii, pp. 231-275.

RAFEL, J.: La lengua catalana fronteriza en el Bajo Aragón Meridional. Barcelona, 1974.

RIBES, Sandrine: “L’oeuvre de Jesús Moncada: entre plume et pinceau”. Revue d’Ëtudes Catalanes, 8-9.Montpellier, 2005-2006.

ROIG I QUERALT, Francesc: L’univers pictòric de Jesús Moncada. Text per al catàleg de l’exposició homónima celebrada al Museu d’Arts Modern de la Diputació de Tarragona del 4 al 27 de noviembre de 2005.

SANCHÍS GUARNER, M.: “Noticia del habla de Aguaviva de Aragón”. R.F.E., xxxiii, pp. 15-65.

SISTAC I VICIÉN, Ramón: El ribagorçà a l´Alta Llitera. El parlars de la vall de la Sosa de Peralta. Institut d´Estudis Catalans, Barcelona, 1993.

SISTAC I VICIÉN, Ramón: Sac de paraules. Vocabulari escolar del català parlat a la Franja. D.G.A. (Departamento de Educación y Cultura)-Ministerio de Educación y Ciencia, Zaragoza, 1995.

TERRADO, Xavier: Toponímica de Betesa. 1992.

VIDAL, Pau: El País. Quadern 951, pp. 1-4, 2001.

VILELLA VILA, Francisca: Objetos con historia. La vida cotidiana de la Antigua Mequinenza. Grupo editorial Círculo Rojo, 2018

MEDIAGRAFÍA

Fotografías de las obras de Jesús Moncada se encuentran en Internet:

 

Las láminas de obras de arte se encuentran en Internet.

La traducción y adaptación de los textos al castellano es personal.

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Departamento de Educación, Cultura y Deporte

Parque Empresarial Dinamiza (Recinto Expo)
Avenida de Ranillas, 5D - 2ª planta
50018 Zaragoza
Tfno: 976 71 54 65